Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/lifest84/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1665
Life Style คนเมือง นั้นเป็นอย่างไรกันนะ | lifestyle for my live

Life Style คนเมือง นั้นเป็นอย่างไรกันนะ

วิถีการดำเนินชีวิตที่ต่างกันในโลกปัจจุบัน

Life Style คนเมือง นั้นเป็นอย่างไรกันนะ

April 23, 2019 Life Style 0
lifrsty;e คนเมือง

‘กรุงเทพ’ เมืองที่ไม่เคยหลับใหล ผู้คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร บางชีวิตทำงานในยามราตรีและนอนเมื่อดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้า บางชีวิตก็ทำงานเข้าออกตามเวลาพนักงานออฟฟิตทั่วไป ไปทำงานเช้า ตอนเย็นก็กลับบ้าน ทำให้วิธีชีวิตของคนเมืองค่อนข้างแตกต่างจากคนที่อยู่ต่างจังหวัด ทำให้เกิดธุรกิจเปิด 24 ชั่วโมงขึ้นมามายมาย

ในปัจจุบันนี้คนในเมือง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ได้เปลี่ยนเป็น ‘สังคมคนนอนดึก’ ส่งผลให้กระแส ‘24 Hours Lifestyle’เจริญเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ โดยคำว่า ‘24 Hours Lifestyle’ คือ การใช้ชีวิตที่ไม่ได้มีรูปแบบเหมือนกันทุกคน โดยบางคนอาจเริ่มทำงานในช่วงสาย ลากยาวไปจนถึงกลางดึก หรือบางคนทำงานช่วงกลางดึก แล้วยาวไปจนถึงเช้าอีกวัน

Life Style คนเมืองสมัยใหม่ ‘24 Hours Lifestyle’ เพราะชีวิตของคนเราไม่เหมือนกัน

lifrsty;e คนเมือง

ในปัจจุบันนี้คนเมืองรุ่นใหม่เลือกเป็น ‘Freelance’ มากขึ้น มากกว่าเป็น ‘พนักงานประจำ’ แบบแต่ก่อน ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ ‘Gig Economy’ ซึ่งเป็นรูปแบบการทำงานแบบว่าจ้างงานเป็นครั้งๆ ได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดย  ‘Gig Economy’ เช่น Freelance , Part Time , Outsource ไปจนถึงคนรับจ้างงานผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น คนขับ Uber คนรับงานผ่าน Upwork เป็นต้น

โดยข้อดีของการทำงานแบบ ‘Gig Economy’ คือ เต็มไปด้วยความอิสรเสรี ตั้งแต่การเลือกรับงาน , เลือกเวลาทำงาน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนงานที่ทำ ทำให้มีความยืดหยุ่นในการทำงาน จัดลำดับความสำคัญได้ตามใจ หากแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความไม่มั่นคงจากรายได้ที่ อีกทั้งยังยังเสี่ยงต่อการถูกแย่งงาน ด้วย

โดยการเติบโตของ ‘Gig Economy’ ของคนเมืองมาจากปัจจัย 3 ประการได้แก่

  • สังคมออนไลน์ เพราะทำให้คนที่ต้องการว่าจ้าง กับคนที่ต้องการงาน มาเจอกันได้ง่ายขึ้น โดยมีช่องทางออนไลน์เป็นคนกลาง อีกทั้งยังมีการก่อกำเนิดของ ‘เศรษฐกิจแบ่งปัน’ ทำให้เกิดช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆ ขึ้นมามากมาย รวมทั้ง Life Style คนยุคใหม่ ที่ต้องการความเป็นอิสระ ได้ทำตามใจของตัวเอง เป็นการผสมผสานทั้งทั้งเรื่องงาน รวมเข้ากับการบริหารเวลาในชีวิต
  • ระบบโครงสร้างครอบครัวไทย ที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก ‘ครอบครัวใหญ่’กลายเป็น ‘ครอบครัวเดี่ยว’ กันมากขึ้น รวมทั้งเกิดที่อยู่อาศัยในรูปแบบ ‘Vertical Living’ มากขึ้น โดยส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวของ ‘คอนโดมิเนียม’ ที่เกิดขึ้นตามเส้นทาง BTS ทำให้สังคมเมืองขยายตัวออกอย่างรวดเร็ว ทำให้คนรุ่นใหม่ แยกออกมาอยู่คอนโดมิเนียมใกล้รถ BTS กันมากขึ้นเพราะเดินทางสะดวก เร็ว อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการเวลาได้ตรงเวลา
  • องค์กรยุคใหม่เปิดกว้างให้พนักงานสามารถทำงานนอกออฟฟิศได้ องค์กรยุคใหม่จะมองว่าการจะทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ ทำให้พวกเขา ไม่ต้องเดินทาง และมีอิสระ – มีความยืดหยุ่นในการทำงาน นั่นเอง
  • Add to Phrasebook
    • No word lists for English -> Thai…
    • Create a new word list…
  • Copy