lifestyle ชนบท

มาดูวิถีชีวิตสังคมชนบท แตกต่างกับคนเมืองแค่ใหน

สังคมชนบท คือ สังคมที่อยู่นอกเมือง หรือนอกเขตปกครองใหญ่ๆ โดยผู้ที่อยู่ในชนบทส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็น ชาวไร่ , ชาวนา และชาวสวน ชาวชนบทบางกลุ่ม ได้เดินทางเข้ามาอยู่อาศัยในเมือง เมื่อเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในเมืองนานวันเข้า ก็กลายเป็นชาวเมืองไปในที่สุด ถึงแม้จะมีคนจากชนบทเดินทางเข้ามา


May 1, 2019 0