lifrsty;e คนเมือง

Life Style คนเมือง นั้นเป็นอย่างไรกันนะ

‘กรุงเทพ’ เมืองที่ไม่เคยหลับใหล ผู้คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร บางชีวิตทำงานในยามราตรีและนอนเมื่อดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้า บางชีวิตก็ทำงานเข้าออกตามเวลาพนักงานออฟฟิตทั่วไป ไปทำงานเช้า ตอนเย็นก็กลับบ้าน ทำให้วิธีชีวิตของคนเมืองค่อนข้างแตกต่างจากคนที่อยู่ต่างจังหวัด ทำให้เกิดธุรกิจเปิด 24 ชั่วโมงขึ้นมามายมาย


April 23, 2019 0