Google ออฟฟิศในฝันสำหรับ gen y

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเราจึงมักเห็นว่าการใช้ชีวิตของคนก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นเดียวกัน แม้สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องพบเจอและไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงไปเลยไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนนั่นคือการทำงานเพื่อแลกมากับเงินที่เอาไว้ใช้สำหรับทำในสิ่งที่ต้องการ แต่ความเปลี่ยนแปลงในการทำงานมันก็มีผลกับชีวิตของคนที่เรียกตัวเองว่า Gen Y อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ด้วยความที่คนในยุคที่ว่านี้รู้สึกได้ถึงโลกที่มีความเป็นอิสรเสรีมากยิ่งขึ้น การทำงานไม่จำเป็นจะต้องถูกกดขี่จากนายจ้างเสมอไป รวมถึงถ้าหากอยากให้งานที่ทำออกมาดีบรรยากาศรอบข้างต้องเป็นตัวส่งเสริมในการทำงานนั้นๆ ด้วย สิ่งเหล่านี้เองจึงทำให้เรามักเห็นว่าคน Gen Y ทำงานที่ไหนก็จะไม่ค่อยทนทานมากนักด้วยปัญหาต่างๆ


July 4, 2017 0