คิดต่างอย่างสร้างสรรค์

คิดต่างอย่างสร้างสรรค์ คืออะไร และสามารถต่อยอดความคิดได้อย่างไร

คำว่า ‘คิดต่าง’ ในประเทศไทยเป็นแนวคิดที่มาคู่มากับคำว่า ‘ประชาธิปไตยและเสรีภาพ’ และเป็นคำที่ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ คำว่า ‘คิดต่าง’ ไม่ใช่เรื่องที่ ‘ผิด’ เสียทีเดียว เพราะได้นำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ทั้งในเรื่องของ งานวรรณกรรม , งานศิลปะ , เทคโนโลยี รวมถึงเรื่องต่างๆ และสิ่งเหล่านี้ก็นำไปสู่การสร้างสรรค์คำใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น


July 10, 2019 0